73054 - Το στρατηγικό λάθος

Ν. Λυγερός

Το στρατηγικό λάθος
της Ρωσίας
στην Ουκρανία
προκάλεσε
τη συστολή
του Χρόνου
και τώρα
η Ευρωπαϊκή
Ένωση
θα γίνει
πιο γρήγορα
ενεργειακή.