73055 - Η κατάρρευση

Ν. Λυγερός

Η κατάρρευση
της στρατηγικής
του Κρεμλίνου
θα είναι
η ευκαιρία
της απελευθέρωσης
της Ρωσίας
από τη φυλακή
της σοβιετικής
νοοτροπίας
για τη συνέχεια.