73061 - Όταν έχεις

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις
το επίπεδο
του Mussolini
μην ξαφνιάζεσαι
αν τίποτα
δεν πάει
όπως το είχες
προβλέψει
στην ψεύτικη
στρατηγική σου.