73070 - Κανένας πια

Ν. Λυγερός

Κανένας πια
δεν πιστεύει
αυτά
που λέει
η Ρωσία
γιατί όλοι
αντιλαμβάνονται
ότι είναι
θέμα νοοτροπίας
ούτε καν
στρατηγικής.