73080 - Διευκρίνιση

Ν. Λυγερός

Διευκρίνιση:
ο πολυκυκλικός
δεσμός
είναι της σιωπής
σαν τον Χρόνο
και το δενδρόμινο
θα είναι
της μουσικής
σαν την Ανθρωπότητα.