73145 - Όλο και πιο πολύ

Ν. Λυγερός

Όλο και πιο πολύ
το Κρεμλίνο
προσπαθεί
να παρουσιάσει
την εισβολή
στην Ουκρανία
ως ένα
τρίτο παγκόσμιο
πόλεμο
για να εξηγήσει
τις αποτυχίες του
στην πράξη.