73146 - Για να υποστηρίξει

Ν. Λυγερός

Για να υποστηρίξει
την προπαγάνδα του
το Κρεμλίνο
αναγκάζεται
να προετοιμάσει
την ανακοίνωση
στις 9 Μαΐου
της επίσημης
κήρυξης
του πολέμου
πράγμα
που είναι
ήδη αποτυχία.