73154 - Το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Το άγαλμα
περνώντας
κάθε εμπόδιο
της τεχνικής
πλησιάζει
μέσω τέχνης
στο ζωντανό
πνεύμα
που θέλει
ν’ αγγίξει
την ψυχή.