73155 - Το πρόπλασμα

Ν. Λυγερός

Το πρόπλασμα
είναι ήδη
ενδεικτικό
για τη συνέχεια
του έργου
και από τώρα
το βλέμμα
μπορεί
ν’ αγγίξει
την καινοτομία
της στάσης.