73156 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
της στάσης
προέρχεται
από τον συντονισμό
της ετοιμότητας
και της γαλήνης
που αποδεικνύει
την ελευθερία
της αρμονίας.