73159 - Το δέρμα

Ν. Λυγερός

Το δέρμα
του μπρούντζου
δεν κρύβει
τίποτα
γιατί
ξέρει
ότι πρέπει
να δείξει
την αξία
ενός έργου
που αγαπά
την Ανθρωπότητα.