73161 - Με την υφή

Ν. Λυγερός

Με την υφή
θα νιώσεις
πώς αλλάζει
η θερμότητα
όταν θα αγγίζεις
το άγαλμα
για να μεταφέρεις
ένα κομμάτι
του εαυτού σου
στο έργο.