73163 - Το ζωντανό

Ν. Λυγερός

Το ζωντανό
άγαλμα
απελευθερώνει
με το λάξευμα
την ουσία
που έχεις
δοκιμάσει
αλλά
τώρα
την απολαμβάνεις
μέσω θέας.