73164 - Με τη θέα

Ν. Λυγερός

Με τη θέα
απολαμβάνεις
κάθε λεπτομέρεια
και με τις κινήσεις
υλοποιείς
κάθε θέλησή σου
εξ αποστάσεως
για ν’ ανακαλύψεις
έμπρακτα
το έργο
της ουσίας.