73166 - Το μαύρο μελάνι

Ν. Λυγερός

Το μαύρο μελάνι
άρχισε
να γράφει
με τον πιο έντονο
τρόπο
την ελευθερία
της σκέψης
που διασχίζει
τις εποχές
για ν’ αγγίξει
τον Χρόνο
της Ανθρωπότητας.