73167 - Το ένα μετά το άλλο

Ν. Λυγερός

Το ένα μετά το άλλο
τα μελάνια
έρχονται
να συνεχίσουν
το έργο
για να φανεί
όχι μόνο
η συνοχή
αλλά
και η καινοτομία
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας.