73168 - Στον χώρο

Ν. Λυγερός

Στον χώρο
του Χρόνου
όπου ζεις
όλο και πιο συχνά
χάρη στο έργο
που παράγεις
για τη διάδοση
της σκέψης
και της καινοτομίας
της Ανθρωπότητας.