73170 - Το ύφασμα

Ν. Λυγερός

Το ύφασμα
πάνω στο βιβλίο
υποδέχτηκε
το μαντολίνο
για να γίνει
εξώφυλλο
του έργου
που αποκαλύπτει
την αλήθεια
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας.