73172 - Ο εμπλουτισμός

Ν. Λυγερός

Ο εμπλουτισμός
που έγινε
χάρη
στα μουσικά
όργανα
έχει αλλάξει
και το ύφος
της γραφής
αφού απέκτησε
βαθύτητα
του Χρόνου.