73174 - Το ζεόλαδο

Ν. Λυγερός

Το ζεόλαδο
άρχισε
να αγγίζει
την Αυστραλία
όλο και πιο βαθιά
γιατί υπάρχει
και μεταφορά
τεχνογνωσίας
και παράδοσης
στην ποιότητα
του έργου.