73175 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
για τον διαγωνισμό
αποτελεί
μια ενισχυμένη
πιστοποίηση
του έργου
που έχει γίνει
εδώ και χρόνια
για ν’ αποδειχθεί
η συνοχή
της καινοτομίας.