73176 - Στο μνημόσυνο

Ν. Λυγερός

Στο μνημόσυνο
πρέπει
πάντα
να δίνεις
σημασία
στην ψυχή
του νεκρού
ειδικά
όταν αυτός
έχει θυσιαστεί.