73177 - Η παραγωγή

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή
της νοημοσύνης
είναι πάντα
υπερστήριξη
της μνημοσύνης
και γι’ αυτό
η καινοτομία
αποτελεί
ενίσχυση
της παράδοσης.