73178 - Το ελαιόλαδο

Ν. Λυγερός

Το ελαιόλαδο
δεν είναι
μόνο τροφή
αλλά
και επίλεκτο
σύμβολο
φωτός
που έχει
διασχίσει
χιλιετίες
στο πλάι
της Ανθρωπότητας.