73181 - Η θάλασσα

Ν. Λυγερός

Η θάλασσα
στην Κύπρο
ενώ ήταν
θεμελιακή
για χιλιετίες
έγινε
ενεργειακή
χάρη
στο απέραντο
γαλάζιο.