73195 - Έγινε η παραγγελία

Ν. Λυγερός

Έγινε η παραγγελία
του αγάλματος
για ν’ αρχίσει
η διαδικασία
της ανάστασης
μέσω του μπρούντζου
αφού μόνο τότε
θα εμφανιστεί
το δεύτερο δέρμα.