73196 - Με τη διπλή κίνηση

Ν. Λυγερός

Με τη διπλή κίνηση
μεγαλώνει
η απόλαυσή σου
γιατί αντιλαμβάνεσαι
πως η ουσία
είναι ένα όλο
που δεν χωρίζεται
γιατί είναι
κομμάτι παραδείσου.