73197 - Από όλες

Ν. Λυγερός

Από όλες
τις όψεις
είδες την πηγή
της ουσίας
έτσι
συνειδητοποιείς
ότι αποτελεί
σημείο
αναφοράς
για την παραγωγή
του μέλλοντος.