73198 - Το μέταλλο

Ν. Λυγερός

Το μέταλλο
έδωσε
μια άλλη υφή
στο έργο
της πολλαπλότητας
και χάρηκες
που πήρες
την πρωτοβουλία
της μεταμόρφωσης
της ουσίας
σε μπρούντζο.