73204 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
των αγαλμάτων
συνειδητοποιείς
ότι υπάρχει
μια συνέχεια
εντός των αιώνων
που ξεπερνά
την παράδοση
για να γίνει
διαθήκη
Ανθρωπότητας.