73205 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
ενός κράματος
που ακολουθεί
την ιστορία
της Ανθρωπότητας
είναι εντυπωσιακή
γιατί κανείς
δεν συνειδητοποιεί
τη διαχρονικότητα
αυτής της τεχνητής
νοημοσύνης.