73206 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
όταν σκέφτεσαι
τον εαυτό σου
μετά από χρόνια
για να βλέπεις
πόσο εξελίχθηκες
μετά το έργο
της Διδασκαλίας.