73214 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα που η Φινλανδία
και η Σουηδία
θα μας έχουν ανάγκη
θα δούμε
τι θα κάνουν
οι περίφημοι βουλευτές
στη Βουλή των Ελλήνων
αφού θα πρέπει
να πάρουν θέση.