73221 - Το παράδοξο

Ν. Λυγερός

Το παράδοξο
της φύσης
φαίνεται
φιλοσοφικά
με την κίνηση
που μπορεί
να είναι
στατική
ενώ η παύση
μπορεί να είναι
δυναμική.