73224 - Η γνώση

Ν. Λυγερός

Η γνώση
της αδυναμίας
είναι
το πρώτο
στάδιο
της εξέλιξης
αφού
μετά
αναζητάς
τρόπους
ενδυνάμωσης.