73243 - Όσο παράξενο

Ν. Λυγερός

Όσο παράξενο
κι αν φαίνεται
η ομορφιά
είναι αποτελεσματική
όταν πρόκειται
να εφαρμοστεί
σε πρακτικό
επίπεδο
γιατί έχει
αρκετές ιδιότητες
για ν’ αντέξει
τις συνθήκες
ακόμα
κι αν αυτές
είναι αντίξοες
λόγω πιέσεων.