73244 - Το πνεύμα

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα
των μαθηματικών
είναι τόσο
θεμελιακό
που αποτελεί
μία παγκοσμιότητα
κι έτσι λειτουργεί
ως συνδετικός κρίκος
μεταξύ ανθρώπων
που ζουν
σε άλλες χώρες
σε βαθμό
που θεωρούν
τους εαυτούς τους
γείτονες
ενώ είναι
συνάνθρωποι.