73245 - Ακόμα και την ημέρα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και την ημέρα
της πτήσης
λόγω αποστολής
είμαστε
ικανοί
να συμμετέχουμε
σε συνέδριο
διότι αυτό
αφορά
το γεωμετρικό
όραμα
και τις εφαρμογές του
σε διάφορους τομείς
που έχουν
ανάγκη
από αποτελέσματα
ομορφιάς.