73248 - Πάνω στο φτερό

Ν. Λυγερός

Πάνω στο φτερό
εμφανίστηκε
η ιδέα
της ενεργειακής
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
που έπρεπε
να αντιμετωπίσει
τη βαρβαρότητα
και τις πιέσεις
των επιθέσεων
μιας Ρωσίας
που ήταν
ακόμα
ποτισμένη
από το σοβιετικό
πνεύμα.