73250 - Όταν τα χείλη

Ν. Λυγερός

Όταν τα χείλη
είναι ικανά
να λαξεύσουν
το ζωντανό
γλυπτό
επειδή
αποτελεί
πρόκληση
για τις αισθήσεις
τότε
αντιλαμβάνεσαι
πόσο μεγάλη
είναι η απόλαυση
της ζωής
αφού
αγγίζει
επιτέλους
την αρμονία.