73253 - Με την ουσία

Ν. Λυγερός

Με την ουσία
αλλάζεις
συνεχώς
γιατί
ξέρεις πια
ότι οι άλλες
κινήσεις
είναι αμελητέες
έτσι
επικεντρώνεσαι
επιτέλους
στη ζωή
και βλέπεις
ότι η χαρά
σε οδηγεί
στην αρμονία
της μεταμόρφωσης.