73260 - Η νέα συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η νέα συνάντηση
αποτελεί
επιβεβαίωση
για τη συνέχεια
του έργου
και σε άλλη χώρα
που έχει
τόσο πολύ
ανάγκη
από προστασία
λόγω των συνεχόμενων
επιθέσεων
που δέχεται
εξαιτίας
της βαρβαρότητας
του σοβιετικού
συστήματος.