73261 - Και πάνω

Ν. Λυγερός

Και πάνω
από την Ιταλία
σκεφτόμαστε
πόσα τράβηξε
με τον φασισμό
και πόσες
υπερβάσεις
έπρεπε να γίνουν
για να ζήσει
επιτέλους
ελεύθερη
και δημοκρατική
και να αποτελέσει
μια ανθεκτική
βάση
για τη συνθήκη
της Ρώμης.