73265 - Ο πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πίνακας
που είδες
με τα δάκτυλά σου
όταν ακούμπησες
το φρέσκο
της μπογιάς
σου προκάλεσε
μία αίσθηση
που δεν περίμενες
αφού ανακάλυψες
ότι η παρέμβαση
μπορούσε
να γίνει
ζωντανά
και χωρίς
κανένα
συμβιβασμό.