73266 - Μετά την Ιταλία

Ν. Λυγερός

Μετά την Ιταλία
πετάξαμε
πάνω
από την Κέρκυρα
και σκεφτήκαμε
όλες τις αποστολές
που είχαμε κάνει
για να μάθει
ο καθένας
από τους κατοίκους
τον πλούτο
που υπάρχει
στο απέραντο
γαλάζιο
της πατρίδας
του ήλιου
της δικαιοσύνης.