73270 - Η νυχτερινή Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η νυχτερινή Ελλάδα
εμφανίστηκε
πρώτη
με τα σύννεφά της
που έκρυβαν
κάθε κομμάτι
της γης
του ήλιου
έτσι σκεφτήκαμε
και τη συννεφιασμένη
Κυριακή
που ξεπεράσαμε
τα προβλήματα
της κατοχής
για να ζήσουμε
ελεύθεροι.