73273 - Η συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η συνάντηση
είχε ένα ύφος
πολεμικό
λόγω της κατάστασης
κι έτσι νιώσαμε
ότι ήμασταν
ήδη στο μέτωπο
ενάντια στη βαρβαρότητα
που προσπαθούσε
όλο και πιο πολύ
να φοβερίσει
τους αθώους
αλλά μάταια
αφού αυτοί
ζούσαν πάνω τους
την προστασία
των Δίκαιων.