73274 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
κανένας συμβιβασμός
ούτε μεταξύ
συμμαχητών
γιατί το ίδιο
το μέτωπο
δεν το επιτρέπει
έτσι παλέψαμε
και μαζί
πάνω
σε κάθε
επιχείρημα
των αντιπάλων
του αγώνα
της απελευθέρωσης
για να μελετήσουμε
νέα στρατηγικά
ανοίγματα.