73276 - Η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη
των ανθρώπων
στην Ουκρανία
είναι μεγάλη
αλλά ταυτόχρονα
το ηθικό τους
είναι όλο
και πιο δυνατό
διότι βλέπουν πια
ότι η νίκη
κατά της βαρβαρότητας
είναι στόχος
εφικτός
με τα νέα
δεδομένα
και λόγω
της ενίσχυσης
της Ευρώπης
και της Αμερικής.