73277 - Όταν το θέαμα

Ν. Λυγερός

Όταν το θέαμα
είναι χειροπιαστό
αποκτά
ένα καινούργιο
ενδιαφέρον
αφού η αφή
έρχεται
να ενισχύσει
τις προηγούμενες
αισθήσεις
για να γίνει
η πράξη
της απελευθέρωσης
ακόμα
πιο έντονη
σε ανθρώπινο
επίπεδο.